Tag Archives: ארד דיסק

Golden Bow Vopt מנקה לכם את הארד דיסק

תוכנה מעולה שתראה לכם את הדיסק הקשיח שלכם בצורה אחרת. לפי צבעים מסויימים תדעו מה המצב של הארד דיסק שלכם. בתוכנה יש אפשריות ניקוי דיסק רבות ומצויינות. התוכנה עובדת מצויין בהצלחה. מנקה דיסק קשיח השימוש בתוכנה על אחריותכם בלבד.

Top