Tag Archives: בלוד דרושים

אייפון מול בלקברי

סקירה על האייפון מול הבלקברי אינטרנט הבלקברי הופך את הגלישה הסלולרית לחוויה בלתי נעימה בעליל, ולדבר אותו עושים רק אם ממש אין שום ברירה אחרת. לא פלא שהאייפון הוא זה שאחראי על מרבית תעבורת האינטרנט הסלולרית – הוא אחד המכשירים היחידים שמאפשר גישה אמיתית לרשת. שירותים מבוססי מיקום בכל אחד מיישומי המיקום אותם בדקנו, הבלקברי

Top