Tag Archives: ישראליות

אפליקציות לאזרח הקטן

ממשלת ישראל – עכשיו באייפון אפליקצה של הממשלה המאפשרת לבצע חיפושים  במידע אודות משרדי הממשלה. קביעת תורים ועוד פעולות שניתן לעשות באתר GOV הורדה החברות הישראליות: כל מספרי הטלפון והשלוחות באפליקציה אחת הורדה בדיקת מיקוד ברגע אפליקציה לאיתור מיקוד לפי כתובת ואזור מגורים מומלץ מאוד הורדה איתור בתי עסק לפי מיקום אפליקציה של סלקום בדומה

Top