Tag Archives: APP

האפליקציה שתשנה את הפסח הקרוב!

מה נישתנה הפסח הזה ? טמבור חברת הצבעים הגדולה בישראל , פיתחה אפליקציה מדהימה! מה פעמים מצאתם את עצמכם נתקלים במוצר, נוף, מבנה, תמונה, בגד, גזיר עיתון, שיש בהם בדיוק את הגוון שחיפשתם ולא היה לכם איך לתעד את זה? לא עוד! פיתוח של טמבור מאפשר לכולם מהיום לצלם  מה שרוצים ובכמה פעולות פשוטות לקבל

Top