..."/>

דוחות מפתיעים לטובה בפריון – למרות ירידה בהכנסות וברווחים

מנכל פריון גוזף מנדלבאום

חברת האינטרנט סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 52.6 מיליון דולר, כ-13% מעל תחזיות השוק – רשמה הפחתה של 74 מיליון דולר בשורת המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. המנכ"ל מנדלבאום "הרבעון השלישי היה ציון דרך משמעותי בתפנית הפעילות בחברה"

חברת האינטרנט פריון  ( 2.44 -0.41% ) דיווחה על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי, שעמדו בסימן התפנית בפעילות החברה. הכנסות פריון עמדו על כ-52.6 מיליון דולר, ירידה חדה מהכנסות של 86.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, שמיוחסת בעיקרה מהחלטת החברה לצמצם באופן משמעותי את עלויות רכישת הלקוחות מאז הרבעון השלישי של 2014. בה בעת, נתוני ההכנסות גבוהים ב-13.2% מתחזית האנליסטים שעמדו של 46.5 מיליון דולר.

ה-EBITDA הסתכם ב-9.9 מיליון דולר, או 19% מההכנסות, בהשוואה ל-33.9 מיליון דולר, או 39% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח נקי הרבעוני (Non-GAAP) עמד על 6.7 מיליון דולר, 13% מההכנסות, בהשוואה לרווח נקי של 26.6 מיליון דולר, 31% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2014. שורת הרווח של פריון היתה גבוהה ב-17.5% מתחזית האנליסטים שעמדה על 5.7 מיליון דולר.
על בסיס GAAP פריון רשמה הפסד של 70.8 מיליון דולר, שנבע בעיקרו מהפחתה חד פעמית של 74.1 מיליון דולר של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים. מהחברה נמסר כי "מרבית הערך של הנכסים הבלתי מוחשיים שיקף את הערך של פעילות המוניטיזציה, לפי שווי השוק שלה בתחילת 2014. הפחתנו את ערך המוניטין והנכסים הבלתי מוחשיים בהיקף של 74.1 מיליון דולר, כך שהערך המאזני הנוכחי הוא 109.3 מיליון דולר".

החברה גם סיפקה תחזיות לרבעון הבא: ההכנסות צפויות לעמוד בטווח שבין 54-52 מיליון דולר, ה-EBIDTA צפוי להיות בטווח שבין 7-6 מיליון דולר והרווח הנקי (Non-GAAP) צפוי להיות בטווח שבין 4-5 מיליון דולר.

מקור הכתבה: סיכום Q3 של פריון

Top