Tag Archives: השקה

מחיר האייפון בישראל

: מחיר המכשיר יהיה מחולק לשניים: החלק הראשון יהיה מורכב ממחיר המכשיר, כאשר ההערכות מדברות על בין 500-1500 שקלים למכשיר (דגמי 3G ו –3GS) שהסכום יחולק ב-36 תשלומים. וממחיר החבילה, שתורכב מחבילת גלישה, דקות זמן אוויר והודעות, ועשויה להסתכם במחיר שינוע בין 170-300 שקלים לחודש, ב-18 תשלומים (התחייבות של שנה וחצי למגזר הפרטי). כך שגם

Top